Акция за събиране и предаване на хартия за рециклиране
ТУ – Варна, 4-8 февруари 2019г.
Студентски съвет при ТУ – Варна и ръководството на университета канят всички студенти, преподаватели и служители да се включат в кампанията за предаване на хартия за рециклиране.
Във всяка от основните учебни сгради  - МТФ, ЕФ и НУК, са обособени места в приземните етажи за изнасяне на събраната хартия.
Чували за събиране на хартия желаещите могат да получат от местата за информация на входа на сградите.
Събраните средства ще бъдат използвани за поетапна подмяна на осветителните тела във фоайетата и аудиториите на университета с LED осветление.