Уважаеми колеги,

На 07.12.2018 год. – петък, от 13.30ч. в Община Варна – пленарна зала, ще се състои тържествената промоция на бакалаври и магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.

На церемонията ще бъдат връчени дипломите на завършилите инженери от специалности „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане“, “Електроенергетика“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“, “Електроенергийни системи“,  “Електрообзавеждане на кораба“ и на техните колеги от специалностите „Социален мениджмънт“ и „Безопасни и здравословни условия на труд“ към обучаваща катедра „Социални и правни науки“.

Сребърна значка на ТУ – Варна за отличен успех от следването ще получат 12 абсолвенти. Бакалаврите, които се дипломираха в Електротехническия факултет през 2018 година, са 117 - 10 отличници. Магистрите, завършили успешно са общо 80. От тях 13 имат отличен общ успех.

Ще се радваме да бъдете гости на тържеството и заедно да пожелаем успешна професионална реализация на младите електроинженери и социални работници от випуск 2018.