С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На 14.12.2018 г. от 13.00 ч. ще се състои тържествена церемония за връчване дипломите на завършилите абсолвенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2018 г. при Корабостроителен факултет от специалностите:

  • „ТТОМОС“; „ЗНБА“; „АГРОНОМСТВО“; „СПРЗ“; „КОРАБОВОДЕНЕ“; „ЕФП“; „ТОПЛОТЕХНИКА“; „ТВЕИ“; „КМТ“ „КММ“

Церемонията  ще се състои в залата на Юнашки салон срещу Катедралния храм  „Св. Успение Богородично“.

            Всички абсолвенти ще получат тоги срещу документ за самоличност от 12.30 ч. до 13.00 ч. в залата на Юнашки салон.

Връщането на тогите - след приключване на промоцията.

За справка: тел. 383 556

моб. тел. 0899 904951; 0896611351

 

                                    

19.11.2018 г.                      ДЕКАН КФ:

                                          /доц. д-р инж. Илия Хаджидимов/