На 07.12.2018 год. от 13.30 часа ще се състои Тържествена церемония за връчване на дипломите на завършилите ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, випуск 2018г. при Електротехнически факултет  - ТУ Варна:
     в зала Пленарна в сградата на Община Варна

1.Необходимо е да представите:

-документ за самоличност /лична карта/ или  пълномощно, заверено от нотариус /ако се получава от друго лице/
-попълнен обходен лист;
от 8,30 до 11,00ч.
стая
203Е – специалности на катедра ЕСЕО
стая 301Е – специалности на катедри ЕТЕТ, ЕЕ и СПН
в ТУ- Варна

2,Получаване на тоги /срещу документ за самоличност/:

от 8,30 до 11,00ч.
в 313 УПБ/ТУ- Варна/

3.Връщане на тоги:

от 15,30 до 16,00ч.
в фоайе пред зала Пленарна

За справка: тел. 052  383 527
             моб.тел. 0878 011077