СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА на АГРОПОЛИХИМ АД за академичната 2018/ 2019 г.

     Агрополихим АД, Индустриална зона Девня, е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа  и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров.
     Предлаганата програма има следните параметри:
Условия за кандидатстване:
     1. Студенти, записани 3-ти или 4-ти курс, редовна форма на обучение;
     2. Техническа, инженерна или химическа специалности;
     3. Среден успех от обучението 4,00 и над 4,00
     4. Владеене на чужд език /английски, френски или немски/ - ниво В1
Програмата осигурява:
     -  Заплащане на семестриалните такси.
     -  Летни стажове на територията на дружеството /60 календарни дни през годината/.
     -  Стипендия под формата на еднократно възнаграждение в размер на 1000.00 /хиляда/ лв., платимо при приключване на летния стаж.
     -  Заплащане на разходите за квартира по време на летния стаж, ако студентът идва от университет извън област Варна и от друго населено място.
     -  Възможност за участие в годишна техническа международна конференция, заедно със специалисти от Дружеството.
     -  Двугодишен договор за работа след завършване на бакалавърската степен и възможност за кариерно развитие в една от най-големите български компании.

     Програмата ще подкрепи 10 студенти 3-ти курс и 10 студенти 4-ти курс на обучение. Одобрените студенти ще бъдат поканени на събеседване с представители на компанията. При подбора на стипендиантите личността на кандидата и неговата мотивацията ще играят важна роля.

     За повече информация потърсете Центъра за развитие на кариерата към ТУ-Варна, фоае МФ или се обадете на телефони 0519/ 97 598 и 0519/97 541 във фирмата.