Във връзка с въвеждане на учебния предмет Компютърно моделиране в 3. клас от учебната 2018/2019 г. , Технически университет – Варна организира професионално-педагогическа специализация на тема „Компютърно моделиране в училищната подготовка“ .
Предназначение: за начални учители, за учители по информатика и информационни технологии и всички останали педагогически специалисти с интерес към компютърното моделиране в училищната подготовка.
Индивидуална такса за обучение на курсист: 500 лв. (внесена на 2 равни части).
Продължителност на обучението: една година.
Хорариум: 200 академични часа, от които 100 акад. часа в присъствена форма.
Място на провеждане: Технически университет, гр. Варна.
Ръководител: д-р Елена Колева.

Регистрация: до 22.10.2018 г. чрез линка: https://goo.gl/XnJ8pp

След сформиране на групата ТУ – Варна ще уведоми по e-mail регистриралите се кандидати за срока за внасяне на първата вноска от 250 лв. и дати за очни занятия.

След успешно приключване на професионално-педагогическата специализация по учебния план, на участниците се издава свидетелство за професионално-педагогическа специализация в съответствие с Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
На участниците, които са завършили професионално-педагогическата специализация със среден успех най-малко мн. добър 4,50, имат присъдена четвърта професионално-квалификационна степен и отговарят на изискванията на чл. 56 от Наредба № 12, след подаване на необходимите документи може да им бъде присъдена трета професионално-квалификационна степен.

Анотация: Професионално-педагогическата специализация съдържа в учебния си план дисциплини, целта на които е да повишат знанията на учителите в областта на теорията на алгоритмите и характеристиките на визуална блокова среда. По-конкретно учителите ще повишат уменията си за кодиране, за подреждане на блокове в указана линейна или разклонена последователност във визуална среда, създаване на истории с герои по зададен сюжет чрез блокове във визуалната среда, сглобяване на крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм, създаване на анимирана картичка, образователна игра (тест, лабиринт, аркадна игра) и споделяне на готови проекти в интернет. Курсът завършва със защита на дипломна работа с описание на педагогическа практика.

Лица за контакт:
д-р Елена Колева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. инж. Д. Русева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.