Технически университет - Варна организира обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител“:
· за лица, които са придобили степен на висше образование в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.
· за лица, които се обучават за придобиване на висше образование (студенти в III – IV курс) в област „Технически науки“, всички специалности с професионална квалификация „Инженер“ и др.
Обучението ще се провежда в задочна или дистанционна форма (кандидатът посочва в заявката).
Продължителност на обучението - 2 семестъра.
Форма на дипломиране - държавен практико-приложен изпит.

Кандидатите, успешно положили всички изпити по учебен план, получават свидетелство за професионална квалификация, придобиват професионална квалификация „Учител“ и могат да заемат длъжността „Учител по професионална подготовка“ в системата на училищното образование.
Кандидатите от професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“ след придобиване на допълнителна квалификация „Учител“ могат да заемат длъжността „Учител по професионална подготовка“ и длъжността „Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии“ в системата на училищното образование.

Семестриална такса:
· за завършилите висше образование: 400 лв. за задочна форма; 450 лв. за дистанционна форма
· за студенти в ТУ – Варна: 250 лв. за задочна форма; 300 лв. за дистанционна форма

Банкова сметка на Технически университет – Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC: IABGBGSF
Основание за плащане: „Курс Учител”

Регистрация – до 22.10.2018 г. чрез линка: https://goo.gl/aDC6TF

След сформиране на групата, ТУ ще уведоми кандидатите по e-mail за срока за внасяне на семестриалната такса и за начало на обучението.

За информация – инж. Даринка Русева, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.