Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Университетска библиотека ви кани на събитие „Аз, предприемач?“  на  4-ти октомври 2018 година от 10.00 ч. в „Студентска читалня“.  На събитието ще бъде презентиран  проект BG05M90P001-1-023-0100-C01 и ще се представят възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Лектор е г-жа Христина Василева, управител на Варна Бизнес Консулт Клъстер.