УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ и
СТУДЕНТИ,

На 10 октомври 2018 г. от 14:00 ч. в студентската читалня  в Библиотеката на ТУ – Варна ще се проведе

СЕМИНАР НА ТЕМА:

 

КАНИМ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДА ПРИСЪСТВАТ!

Ректор
Проф. дтн РОСЕН ВАСИЛЕВ