Във връзка с изпълнението на проект „Разработване на нови методи и технологии за производство, реализирани като самостоятелен мехатронен продукт или вграждани като част от мехатронен агрегат с цел подобряване на ефективността, качеството и екологичността на производството” по Оперативна Програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 

Процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации

 

     "Екобиотехпродукт" ООД обявява конкурс по процедура за избор  на  Експерт по Механика и машинни елементи от ТУ – Варна.

Изисквания:

 • Висше образование, магистър в направление Механика и машинни елементи, Корабни машини и механизми, Техническа механика.
 • Длъжност – доцент
 • Над 20 години професионален опит в областта на научните изследвания в сферата на механиката и машинните елементи
 • Над 5 години професионален стаж като проектант и конструктор в сферата на проектиране на машинни елементи и механизми.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

 • Научни публикации в областта на механиката, машинни елементи, сложни механични системи
 • Владеене на работно ниво на чужди езици
 • Компютърни умения за проектиране и документиране на машинни елементи.

Административно управление: Втори трудов договор на 4 часово работно време в ТУ - Варна  

Заплащане:  по договаряне

Начин на провеждане на конкурса: по документи и интервю 

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

 • Автобиография
 • Копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен
 • Копие от документите, удостоверяващи професионалния опит
 • Копие от документи, удостоверяващи длъжността
 • Списък от научни трудове и публикации

Задължения и отговорности:

Експертът ще бъде ангажиран с дейностите по проектиране, обосновки, научни изследвания, изпитване и разработване на механически елементи, механизми и свързани механични системи за раздробяване, транспортиране, обработка, извеждане на тревни суровини, рекуперация на отпадна топлина  и  управление на топлинни процеси. Той ще отговаря за изследването, проектирането, технологичните обосновки, научните изследвания на следните апарати: дозатор, раздробител, транспортни ленти и изходящи устройства за обработката на тревни суровини.

Краен срок за кандидатстване: 08.10.2018 г.

Документи ще се приемат на адрес: гр. Варна 9010,  ул. Студентска № 1, Технически университет - Варна,  Деловодство.

И на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.