От 5 години ТУ-Варна обучава студенти в специалност „Защита на населението при бедствия и аварии“, но до сега само в задочна форма на обучение. Поради големия интерес към тази специалност и много добрата реализация на завършилите от новата 2018/2019 учебна година  стартира и редовната форма на обучение с продължителност 4 години.

Обучението в специалността е съгласувано с европейските стратегии и приоритети на националния план за  защита на населението при бедствия, което създава много добри предпоставки за професионална реализация на випускниците.

Завършилите специалността „Защита на населението при бедствия и аварии“ получават квалификация „риск инженер“ и могат да се реализират в структурите за сигурността и защита на населението и инфраструктурата в държавната администрация; в промишлеността; в структури за аварийно – спасителни операции за защита на околната среда; да извършват консултантска дейност и др.