Уважаеми членове на АС,

Уведомяваме Ви, че на 29.06.2018г. от 10.00 ч. в конферентната зала на НУК  ще се проведе заседание на Академичния съвет при следния

                               Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Прочети още...