За трета поредна година в ТУ – Варна ще се проведе конкурс за най-добро вино от реколта 2017, приготвено в домашни условия. Инициативата е посветена на Деня на лозарите и винарите и на техния покровител - Св. Трифон Зарезан и на професионалния празник на преподавателите и студентите от катедра „Растениевъдство“.

Събитието тази година е на 12 февруари, понеделник. Празникът ще започне в 13 часа с фолклорна програма и традиционния обичай за зарязване на лозята на учебно-опитното поле до НУК и  ще продължи от 14 часа в студентската столова в кампуса на университета с оценяване на предварителното представените анонимни проби вина.

Всички домашни производители на розе, бяло и червено вино сред преподавателите, служителите и докторантите в Технически университет – Варна, които желаят да участват, трябва да представят мострените вина на 8 и 9 февруари в каб. 433 в НУК. Участниците трябва задължително да се запознаят предварително с наредбата за конкурса.

Безпристрастността в оценяването е гарантирана с избора на опитно жури от външни за университета специалисти – винопроизводители и виноценители. Четиричленната комисия е в състав: председател - д-р Калин Михов - началник на Отделение по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Св. Марина", членове: Григор Григоров – собственик на „Винарска изба - Варна", Тихомир Трифонов - технолог на „Винарска изба - Варна" и д-р Емил Константинов – ортопед-травматолог в УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна.

Всички участници ще получат сертификат за участие, а за класираните на първо, второ и трето място в трите категории на конкурса ще има грамота и предметна награда от организаторите – академичното ръководство на ТУ – Варна, катедра „Физическо възпитание и спорт“ и катедра „Растениевъдство“.

И тази година ценителите на доброто вино са поканени да окуражат участниците, също да дегустират вината и да подкрепят вековната традиция за отглеждане на грозде в България и приемствеността в приготвянето на вино в дома. По своеобразен начин събитието в ТУ - Варна ежегодно напомня и допринася за популяризирането на етикета и умереността в консумацията на вино.