По покана на катедра „Растениевъдство“ проф. д-р Юлия Енчева от Добруджанския земеделски институт ще изнесе открита лекция в ТУ – Варна. Събитието е на 22.11.2017 г. (сряда) от 13 часа в конферентната зала в Нов учебен корпус. Тема на презентацията са постиженията на Секция „Селекция на слънчоглед“ с ръководител проф. Енчева  в института в град Генерал Тошево.

Добруджанският земеделски институт в Генерал Тошево е най-големият научно-изследователски инситтут в структурата на българската Селскостопанска академия. Създаден е през септември 1951 г. като Селскостопански научно-изследователски институт с Постановление на Министерски съвет № 236 от 8 март същата година: “За развитие на селското стопанство, водоснабдяването и електрификацията на Добруджа”. Началото всъщност е поставено още през 1941 г. от малък научен екип със създаването на Земеделския изпитателен институт в град Добрич.