1. Организация и ръководство:

Турнирът по футбол се организира и провежда от Студентски съвет и катедра „ФВС” на ТУ-Варна.

  1. Време и място на провеждане:

Турнирът ще се проведе на футболното игрище на ТУ-Варна от 23.10 – 03.11.2017 г.

  1. Право на участие:

В турнира имат право да участват студенти (бакалавър и магистър) записани в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2017/18 г. Същите трябва задължително да  преминат  предсъстезателен медицински преглед.  Играчите в един отбор не трябва да надвишават 10 човека и задължително да са от един и същ факултет (допускат се до 2-ма студенти от друг факултет).

  1. Заявки за участие:

Заявки за участие се приемат до 13:00 часа на 20.10.2017 г. в стая 709МФ

  1. Техническа конференция:

Техническата конференция ще се проведе на 20.10.2017 г. от 13,15 ч. в стая 114 МФ. Там ще бъде определена схемата на провеждане на състезанието. Желателно е отборите да изпратят по един представител, в противен случай жребият ще бъде изтеглен служебно. Предсъстезателен медицински преглед ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10,00-12,00 ч. във фитнес залата на ТУ-Варна.

  1. Документи за участие:

1.Списък на отбора с три имена, факултетен номер и специалност.(бланката се получава от стая 709МФ)
2. Студентска книжка или ISIC карта.

  1. Класиране и награди:

Отборите класирали се на първите три места в турнира ще бъдат наградени с медали.