На 3-ти октомври 2017 г., от 10:00 в конферентната зала в Нов учебен корпус на ТУ-Варна ще се състои среща на академичния състав и студенти с делегация от Oshima Shipbuilding Co., Ltd., Nagasaki, Япония. Основната цел е представяне на фирмата, запознаване с университета и реализация на план за сътрудничество и прием на български студенти в японската компания. Поканват се всички, които имат желание да присъстват на презентацията за дейността на Oshima Shipbuilding.

Снимка: Oshima Shipbuilding
Повече за компанията на адрес:
http://www.osy.co.jp/english/company/