По инициатива на Областна администрация – Варна на 21 и 22 юни т.г. във Варна ще се проведат Черноморски дни на интелигентната енергия. Форумът ще премине под мотото „Чиста енергия за чисти градове и региони – съвместни инициативи за устойчиво бъдеще“. Съорганизатори са ТУ – Варна, Институтът за нулево енергийни сгради, Асоциация на българските черноморски общини (АБЧО), Черноморски изследователски енергиен център, Софийска енергийна агенция (СОФЕНА), Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), Черноморска регионална агенция за управление на енергията (ЧРАУЕ). Ще участват още PlanEnergi, Дания, Savo-Solar, Финландия, ОЦОСУР – Варна и др.

Домакин на първия ден от форума е ТУ – Варна. От 9 часа на 21 юни 2017 г. в конферентната зала в Нов учебен корпус започва семинарът с международно участие на тема „СЛЪНЧЕВИ ТОПЛОФИКАЦИИ - технология за устойчиво енергийно развитие“.

Програма на Черноморските дни на интелигентната енергия – Варна, 21-22 юни 2017г.

Покана за семинара „Слънчеви топлофикации - технология за устойчиво енергийно развитие“ – ТУ – Варна, 21 юни 2017г.