НАРЕДБА
за организиране и провеждане на открито студентско състезание „
STRONG MAN-7” на ТУ Варна на 24.04.2017 г.

 

РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

Открито студентското състезание „STRONG MAN-7” на ТУ Варна се организира и провежда от студентски съвет и катедра „ФВС” на ТУ Варна под мотото “55 години ТУ Варна”.

ЦЕЛИ И ИДЕИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието има за цел да отбележи 55-тата годишнина на ТУ Варна, както и да популяризира заниманията със спорт сред студентите. Идеята е да се включат участници с различно ниво и възможности от университета, гости от другите варненските ВУ и РУ “Ангел Кънчев”.

ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Техническата конференция и тегленето на  състезателите е от 9.30 ч. на  игрище с изкуствена трева на ТУ Варна, на 24.04.2017 г. (понеделник). Начало на състезанието 10.15 ч.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Участниците се сътезават индивидуално в две категории до 80 кг. и 80+ кг. Всяка дисциплина носи толкова точки на победителя, колкото е общия брой участници. При 17 участника, победителя взима 17 точки, всеки следващ една по-малко, а последния 1 точка. Незавършил състезател в дадена дисциплина не взима точки (0 т.), но може да продължи състезанието.

Регламента за точкуване е в зависимост от спецфиката на дисциплината е за време, изминато разстояние или комбинирано за време и разстояние.

Реда на изпълнение се определя от последователността на записването.

Ако участник се откаже преди края на състезанието, влиза в крайното класиране с точките които е събрал до момента. При равен брой точки, печели състезателят с по-малко лично тегло.

Броят на участниците от ТУ Варна е неограничен, а за останалите ВУ до двама (по един в категория или двама в една категория).

ДИСЦИПЛИНИ

  1. Повдигане на чували върху варели - за време.
  2. Премятане на гума 20 м. – за време.
  3. Кръга на „Конан” – за изминато разстояние в метри до отказ.
  4. “Фермерска разходка” 40 метра с тежест 55 кг. за време. При изминато непълно разстояние, състезателя влиза в класирането след напълно завършилите, класирайки се според изминатите метри.
  5. Теглене на гума 20 метра за време.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ

В студентското състезание „STRONG MAN-7” на ТУ Варна право на участие имат всички редовно и задочно записани студенти и докторанти за учебната 2016-2017 г. от посочените по-горе ВУ.

При записване участниците представят студентска книжка заверена за учебната 2016-17 г., а преди началото на състезанието документ за самоличност.

Записване се извършва всеки учебен ден до 21.04.2017 г. (петък) в офисана Студентски съвет  МФ, Звезделина Костова.

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

Класирането е индивидуално и се определя от сбора на точките събрани от състезателя от всички дисциплини. Награди получават заелите първите три места във всяка категория.

За контакти: 0878-011-084 ст. пр. Николай Янчев катедра “ФВС” и Студентски съвет на ТУ Варна.