Целта на курса е обучениe на курсисти за търговия на Форекс пазара.

Това ще стане чрез 10-те лекции които обхващат основните правила, които трябва да се спазват при осъществяване на търговски сделки.

А това са : какво е Форекс пазара-история и функции, средства за търговия на този пазар, как се търгува, терминал за търговия МетаТрейдър4, ограничаване на загубите, анализи - фундаментален и технически, технически индикатори, прогнозиране на цените, мениджмънт на парите, демо търговия - практика и др.

Освен основните правила курсистите ще се запознаят с практически опит при  търговията на Форекс пазара.

Практическите упражнения ще се осъществяват на демо търговия и всеки от курсистите ще се докаже посредством броя на сделките, размера в лотове и основно крайният резултат при приключване на търговията.

Начало на курса: След записване на определен брой курсисти.

За записване – София Сергеева  GSM  0895653292
За информация – лектор М.Попжелев GSM  0899905006

Цена на курса: 200 лв.
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА за записалите се до 12.05.2017 г. - -50%=100 лв.