1. Организация и ръководство

Турнирът по футбол се организира и провежда от Студентски съвет и катедра „ФВС” на ТУ-Варна.

  1. Време и място на провеждане

Турнирът ще се проведе на футболното игрище на ТУ - Варна от 22.10.2018 до 31.10.2018 г.

  1. Право на участие

В турнира имат право да участват студенти от ОКС „бакалавър“ и „магистър“, записани в редовна или задочна форма на обучение за учебната 2018/19 г.

Играчите в един отбор не трябва да надвишават 10 човека и задължително да са от един и същ факултет (допускат се до 2-ма студенти от друг факултет).

Всички участници трябва задължително да  преминат  предсъстезателен медицински преглед. 

  1. Заявки за участие

Заявки за участие се приемат до 13:00 часа на 19.10.2018 г. в Студентски съвет или при ст. пр. Иван Иванов.

  1. Техническа конференция

Техническата конференция ще се проведе на 19.10.2018 г. от 13,15 ч. в зала 100 ТВ. Там ще бъде определена схемата на провеждане на състезанието. Желателно е отборите да изпратят по един представител, в противен случай жребият ще бъде изтеглен служебно.

Предсъстезателен медицински преглед ще се проведе на 19.10.2018г. от 10.00 до 12.00 ч. във фитнеса на ТУ - Варна.

  1. Документи за участие

1.Списък на отбора с три имена, факултетен номер и специалност.

  1. Студентска книжка или ISIC карта.
  2. 7. Класиране и награди

Отборите, класирали се на първите три места в турнира, ще бъдат наградени с купи и медали.