Единадесетата международна научно-приложна конференция „Цифрова икономика и блокчейн технологии“ е естествено продължение на дългогодишната дейност на представителите на университетските научни среди, работещи в областта на икономиката и управлението на индустрията. Провежда се под патронажа на българския еврокомисар по цифрова икономика и общество – г-жа Мария Габриел.

Конференцията ще се проведе в гр. Варна в периода 29.06 – 01.07.2018г. Официалното откриване е на 29.06.2018г., петък, в 10ч., в конферентната зала на хотел „Палас“ - Слънчев ден, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.

Тази година в конференцията ще участват представители на 14 български и на 8 чуждестранни университета. Гости на форума са специалисти от Италия, Финландия, Русия, ОАЕ, Германия, Сингапур и САЩ. Организатор е Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията – България, в която членуват преподаватели от 25 български университета. Съорганизатори на конференцията са ВВМУ„Н. Ѝ. Вапцаров“ – Варна, Икономически университет – Варна и Технически университет – Варна.

Основните направления на работа винаги са били икономиката и мениджмънта на иновациите в различните видове индустрии. Водещите тематични области са:

  • Мениджмънт на знанието. Иновации във висшето образование
  • Мениджмънт - трансформация на бизнес моделите в цифровата икономика
  • Съвременни финансови инструменти в цифровата икономика
  • Маркетинг предизвикателства на цифровата икономика
  • Човешките ресурси в условията на цифровата икономика
  • Производствен мениджмънт и адитивни технологии
  • Цифрови технологии в морския бизнес

Почти революционното навлизане на цифровите мрежови модели за управление  определи и темата на единадесетата конференция.

ПРОГРАМА