Технически университет - Варна ще бъде домакин на 26 и 27 юни 2018 г. на Първата регионална конференция на Регионален методически съвет към РУО - Варна, секция детски и начални учители, под мотото "Детският и началният учител - двигател на мотивацията".

Основната цел на конференцията е да даде възможност на учителите да споделят опита си в различни иновационни практики, демонстрирани по време на дейности по плана на Регионалния методически съвет и да участват във форми на поддържаща квалификация.

Във втория ден на форума ще се проведат няколко квалификационни курса:

  • Ефективни подходи за развитие на учебната мотивация на учениците (лектор: проф. д. н. Николай Колишев)
  • Съвременни аспекти в обучението по БЕ в начален етап (лектор: проф. д.п.н. Маргарита Георгиева)
  • Процесът на обучение по компютърно моделиране (лектор: д-р Елена Колева, Теодора Момчева, Стефка Петрова)
  • Електронен вид на учителското портфолио. (лектори: Георги Златаров, Румен Бакалов)
  • Организиране на мотивираща среда в детската градина. (лектор: Иванка Павлова)

За повече информация и регистрация, посетете сайта на конференцията тук.