Отборът по математика на ТУ – Варна се класира на първо място в своята група В от шест университета на Националната студентска олимпиада по матаматика (НСОМ) 2018. Тази година състезанието се проведе от  18 до 20 май  в планинската база на домакините от Лесотехническия университет в местността Юндола край Велинград. ТУ – Варна представиха на форума студентите Христо Фотакиев - I к. СИТ, златен медал, Десислава Кръстева - II к., КСТ, сребърен медал, Соня Лазарова - II к., СИТ, сребърен медал, Павел Петков - IV к., АИУКС, сребърен медал, Жени Минчева - I к. СИТ, бронзов медал и инж. Красимир Димитров - II к. маг., СИ, бронзов медал.

„Студентите се подготвяха изключително отговорно и отделиха много от свободното си време, въпреки голямото натоварване от редовните лекции и упражнения и другите им ангажименти.“ – сподели доц. д-р Златка Матева, ръководител на отбора. –„Още от края на зимния семестър се срещахме веднъж седмично, а в последния месец – ежедневно, за да решаваме задачи и да направим вътрешния подбор. Разширеният състав на отбора тази година включваше 14 студенти, от които на олимпиадата участваха шестимата в най-добра форма в момента. Беше едно изключително зареждащо преживяване за всички участници и бихме искали да благодарим на ръководството на ТУ – Варна за съдействието. Освен медалите, важна беше самата среща на десетки млади хора от 12 университета, приятелската атмосфера и през трите дни и, разбира се, не на последно място – да опознаем прекрасната природа на Юндола.“

Националната студентска олимпиада по математика се организира ежегодно от висшите училища в България още от 1974 г. Студентите се състезават в три групи – А, Б и В, според професионалното направление и хорариума по математика в съответния университет. Целта е да се повишава интересът на студентите – бакалаври и магистри, към математиката и да се създават условия за обмяна на опит сред преподавателите. Всяка година домакин и основен организатор е на ротационен принцип един от българските университети. През 2019 година Националната студентска олимпиада по математика ще се проведе във Варна с домакин ВВМУ „Н. Вапцаров“.