Със свое Решение №29/01.03.2018г. Върховният касационен съд като последна инстанция възстанови собствеността на ТУ – Варна върху терен от 6190 кв. м, заедно с недовършената сграда в строеж върху него. За намерeнията на академичното ръководство разговаряме с инж. Иван Русев – помощник-ректор на университета.

- Инж. Русев, как се стигна до това благоприятно за ТУ - Варна решение?

- След като встъпи в длъжност през 2015 година, сегашното ръководство на Технически университет - Варна предприе всички необходими мерки и действия за запазване на целостта на кампуса и справедливо възстановяване на собствеността върху всички неправомерно отнети в годините имоти на висшето училище. В резултат от водени продължителни и тежки съдебни дела, университетът отново е собственик на терена, върху който се намира недовършената постройка, която е било предвидено да бъде сграда с производствено—административно приложение за Института по металознание, съоръжения и технологии „Академик А. Балевски” с Център по хидро и аеродинамика към БАН.

Бих искал да подчертая, че независимо от водените дела и крайния изход, ТУ – Варна и Институт по металознание на БАН се намират в изключително добри отношения и сме партньори в няколко много значими национални проекта, чието общо финансиране надхвърля 100 милиона лева. Веднага след решението на ВКС подписахме споразумение и изчистихме окончателно въпроса за терена и сградата и продължаваме да работим заедно в интерес на науката, на академизма и за бъдещето на Варна като високотехнологичен център в региона.

- Какви са намеренията на ръководството за експлоатация на този терен в източната част на кампуса?

- По експертни оценки недовършената сграда в този вид е негодна за ползване. Университетът е в процес на преговори с държавата в лицето на Областна администрация с административен център Варна в търсене на съвместно решение за реализирането на обект, който не само да задоволи належащи потребности на академичната общност и учебния процес в ТУ – Варна, но да отговаря и на обществения интерес от едно ново пространство с обществени функции в нашия град.

Обмислят се различни варианти, един от който дава индикации да е много перспективен – да се изгради модерен многофункционален учебен и конферентен или конгресен център, от който Варна безспорно има нужда. Освен за партньорство с държавата, паралелно се водят разговори с потенциални инвеститори - дарители от страната и чужбина, които на този етап заявяват интерес и са съпричастни към каузата за развитие на ТУ – Варна и на града като високотехнологичен център на Балканите.

- Какви са останалите предизвикателства за ръководството на университета като добър стопанин на кампуса в момента?

- Предизвикателствата са изключително много, сериозни и спешни, защото решаването на проблемите на инфраструктурата не търпи повече отлагане. Това е причината в настоящия мандат ръководството да предприеме с приоритет дейностите по саниране на Нов учебен корпус и на Учебен корпус, да направи нова хидроизолация на по-голямата част от покривните пространства на всички сгради. Едновременно с това полагаме усилия за реновиране на кабинети, лаборатории и учебни зали. Влагаме много усилия и средства за съхраняването и поддръжката на прекрасния парк на ТУ – Варна – любимо място за отдих на гражданите от квартал „Левски“ и не само.

Паркът е около 200 дка, стремим се да запазим изцяло зелените площи, да поддържаме десетките дървесни видове, някои от които са на повече от 50 години, и да засаждаме нови. Мисля, че паркът е може би без аналог във Варна в момента като ниво на грижи и екологичен облик. Това, разбира се, включва и ежедневно почистване, поддържане на осветление на пешеходни алеи и пр.

Припомням, че през 2017 година държавата в лицето на Областната управа потвърди своята подкрепа за развитието на висшите училища във Варна като предостави още два държавни имота за целите на научно-изследователската и образователна работа на ТУ – Варна. Единият от проектите ни е да направим модерна експериментална база за тестване на автомобилни прототипи, състезателни болиди и реставрирани ретро автомобили, разработвани в студентския авто-мото клуб и търсим възможност да го финансираме и реализираме.

Текста и снимките подготви Валерия Василева, ТУ - Варна.