Университетската  библиотека в ТУ - Варна организира обучителен  семинар на тема: „Oткриване на знания и оценка на научните изследвания със Scopus, Sciencedirect и Mendeley“. Събитието беше особено важно за докторантите и младите научни работници с по-малък отпит, защото компетентната и активна работа с научните бази данни и правилното публикуване на научни статии са фактори, които имат значение за развитието на учения, но и допринасят за по-високата акредитационна оценка на университети

Обучението проведе г-жа Тошка Борисова – оторизиран обучител на Elsevier за България. Elsevier е глобален бизнес за анализи и информация, който подпомага институциите и професионалистите да развиват науката и подобряват здравеопазването в полза на човечеството. По време на обучението участниците повишиха своята информираност за базите данни на Elsevier: Scopus, ScienceDirect и Mendeley - безплатен софтуер за библиографски мениджмънт, депозиториум и научна социална мрежа.

„Scopus е най-голямата наукометрична база данни от научна литература с интелигентни инструменти за проследяване, анализ и визуализация на изследванията“ – посочи в презентацията г-жа Борисова, „Днес Scopus се счита за „златен стандарт“ за оценка, рейтинги и класации, отчети, анализ и за други стратегически цели. Неслучайно мотото на Scopus е „Нютон го направи с ябълка, Вие можете да разчитате на Scopus“ – 12 милиона са индивидуалните, а 70 хиляди – институционалните потребителски профили в базата и това е само малка част от внушителната статистика за нейните мащаби.“ Представяни бяха новите функции в Scopus като страница за разширено търсене,  CiteScore: Преизчисляване и нова  функционалност, ОRCID търсене на документи, методи за измерване на метрика на ниво на статия с PlumX, обновени страници с цитати и др.

ScienceDirect е пълнотекстова база данни на издателство Elsevier, която предлага колекция от висококачествени списания онлайн. Съдържанието включва достъп до над 2500 пълнотекстови научни списания с висок импакт ранг. Новостите в базата данни са: ново разширено търсене, нова страница на статията с разнообразни функции за четене и мултимедийни екстри, нова услуга за персонализирани препоръки, изчерпателни наукометрични показатели на ниво статия с PlumX Metrics, нови тематични страници в ScienceDirect, съдържащи дефиниции от  качествени справочници и книги на Elsevier.

Всички членове на академичната общност в България имат достъп до Scopus, а достъпът до базата данни ScienceDirect е предоставен на базата на необходимостта и използването му. В момента над 250 000 статии в ScienceDirect са със свободен достъп. Всичко това е резултат от интензивните усилия на Министерството на образованието и науката и издателство Elsevier за установяване на дългосрочно партньорство, което да предостави устойчив достъп на българските учени, преподаватели и библиотекари.

Новините, свързани с базите данни, както и информация за предстоящи обучения, можете да следите в блога "Научни ресурси": http://resursi.blogspot.com и във фейсбук страницата на Elsevier България: http://facebook.com/ElsevierBulgaria