Преподаватели и студенти от специалност “Социален мениджмънт“, специалисти от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Чайка“, от Сдружението в подкрепа на лица с умствени затруднения - Варна и ученици от варненки училища отбелязаха Световния ден за повишаване на информираността за аутизъм. Събитието с надслов „Синя светлина от бъдещето“ се проведе във фоайето на Нов учебен корпус на университета. Основната цел бе да се повиши познанието на студентската и ученическата общност по проблемите на хората с нарушено развитие и в частност – на хората с аутизъм.

            Много полезен се оказа и придобитият опит на студентите от „Социален мениджмънт“ да организират обществено полезни инициативи.

Занимание по оцветяване в нюанси на синия цвят, символи на познанието.

             Едно на всеки 160 деца в света е диагностицирано с аутизъм. В България за броя на децата със състояния в аутистичния спектър се води статистика от 2014 г. и за 2017 година бяха отчетени обезпокоителни показатели. За много от родителите поведенческите симптоми на тези състояния са непонятни и неразличими. Основният проблем за това е липсата на познания в областта на детското развитие и детската психология, а в някои случаи – и на педагогическа култура.

            Групови организатори на хуманното събитие бяха Александра Чолакова – арттерапевт в Центъра за рехабилитация и социална интеграция „Чайка“, управляван от Сдружението в подкрепа на лица с умствени затруднения - Варна и гл.ас. д-р Полина Ставрева от катера „Социални и правни науки“ на университета. Катедрата си партнира с Центъра от 10 години, през които много от студентите провеждат стажовете си, стават доброволци, а някои от тях впоследствие и служители на управляваните от Сдружението социални услуги.

            В предходни години Световният ден е бил отбелязван чрез светлинен пърформанс „Освети в синьо" , включително на Ниагарския водопад в САЩ, а в България е осветявана сградата на Националния дворец на културата в София и на фонтаните пред основната сграда на община Пловдив.

             Търсените професионални профили от кандидат-студентите оставят встрани информирането по проблемите, свързани с адекватното отглеждане на деца и познанията за относителните норми за детско развитие.

            Още с началото си, Световният ден, организиран в рамките на катедра ”Социални и правни науки”, заяви хуманната си същност с направата на инсталация в синя светлина и приложни материали. Светлият нюанс на синия цвят и формата на пъзел са символи на Световния ден за повишаване на информираността за аутизъм, тъй като показват намалената социална чувствителност на хората с тази особеност в сравнение с останалите хора. А пъзелът символизира не само уникалността на всеки човек, но и неговата нужда от приобщаване, приемане и вграждане в обществото. Чувствителността на човешкото око към синия цвят е 40 пъти по-слаба, отколкото към примерно жълтия. А всяка игра „пъзел“ се състои в подреждане на уникални парченца от цялостната картира, които сами по себе си трудно биха могли да придадат някакъв собствен смисъл.

            Пред синята инсталация на екран течеше презентация с информация и визуализации на различни факти и данни относно състоянието на аутизъм и терапевтичните подходи за неговото преодоляване .

           В хода на събитието се включи студентката Теодора Танева (втори курс сп. „Социален мениджмънт“), която е изявен застъпник за правата и участието на млади хора с увреждания, както и активен участник в дейностите по детско и младежко участие на фондация „Лумос“ – България. Фондация „Лумос“ (Великобритания) е основана от световно известната писателка Джоан Роулинг и има клонове в няколко европейски държави, сред които и България. Гост на събитието беше и г-жа Анета Тенева, организатор „Детско участие“ на фондацията, която проведе игрови модел с участниците.

            В края на събитието всеки от тях оцвети в нюанси на синьото и с материали по свой вкус стъклено грапаво бурканче с поставена в него малка свещичка. Светлинката на свещичката е символ на познанието, което всеки участник  отнесе в своята общност, в своето разширено семейство. Бурканчето ще краси домовете и работните места на участниците и ще напомня, че информираността, взаимопомощта и ранното въздействие са най-добрите подходи, когато трябва да решаваме проблемите заедно като единно, информирано и толерантно общество. Това е една от основните цели на социалната работа и на обучението на специалистите по социални дейности.

            Гостите си тръгнаха щастливи от оказаното внимание и от приятните за тях занимания в университета. Любов, разбиране и подкрепа – това беше нужно и това получиха те през този ден. А студентите от „Социален мениджмънт” придобиха нови познания и нов импулс за овладяването на специалността си.

Поля КОСТАДИНОВА