На 07.02.2018г. от 11.00 часа в „Конферентна зала“ на НУК, проф. д‑р Ганчо Вачков ще изнесе лекция на тема:

Приложение на методите на размитата логика за моделиране и управление на технологични процеси и роботи“.

Проф. Ганчо Любенов Вачков е инженер по Автоматизация от 1970 година (ТУ-София) и е работил до 1996 година в ХТМУ-София. Той е дългогодишен специалист по приложението на принципите на размитата логика и невронните мрежи за моделиране, управление, диагностика на отказите и анализ на функционирането на технологични и други промишлени системи.

В продължение на 15 години, до 2012 година проф. Вачков преподава като професор в Япония в 4 университета, от които 4 години в Нагоя Университет, Department of Micro System Engineering, с основна изследователска област в областта на Интелигентните системи за моделиране и управление на технологични и роботизирани системи, както и в областта на методите за интелигентна обработка на информацията. През следващите 2 години той работи като професор в Сува, островите Фиджи, в University of the South Pacific (USP), School of Engineering and Physics. От 2016 е професор в новия университет Baku Higher Oil  School (BHOS), катедра Process Automation Engineering (PAE) в Баку, Азърбейджан за една академична година.

В момента проф. Вачков продължава да преподава в университети в България и е член на управителния съвет на Съюза по Aвтоматика и Информатика „Джон Атанасов“ (САИ). Той продължава да поддържа и активни професионални и лични контакти с известни учени от Япония, между които е и проф. Toshio Fukuda (бивш президент на дружеството по Роботика и Автоматика към IEEE и настоящ директор на Центъра по микро-нано мехатроника и професор в катедра „Микро-нано системно инженерство“ в Университета Нагоя в Япония).

Проф. Вачков има повече от 250 научни публикации в международни и национални конференции и списания и е активен член на програмните комитети, както и рецензент в повече от 30 международни Конференции и международни списания.

В рамките на основната си лекция, проф. Вачков ще сподели и впечатленията си за стила на работа, методите на обучение и водещите направления за автоматизацията, мехатрониката и информационните системи в Япония.