По инициатива на студентите от клуб "ДАР" към Студентския съвет и с подкрепата на академичното ръководство през следващите две седмици до Коледа в Технически университет - Варна ще бъде организиран благотворителен базар.

Организации, които активно работят за рехабилитацията и социалната адаптация на хората с увреждания, приеха поканата и ще участват с щандове за коледни картички, украси и сувенири, изработени от потребителите на предлаганите от тях социални услуги.

Студентите от ТУ-Варна ще осигурят подходящи условия за гостите от Фондация "Владиславово", Фондация "Равен шанс", Агенция за социално развитие "Вижън", PTPI Делфините, Асоциация "Да съхраним жената", Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Ривиера" и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с интелектуални затруднения "Чайка".

Младежите от клуб "ДАР" също ще подготвят коледни изненади, ще информират своите състуденти, преподавателите и служителите в университета за каузата на всяка от организациите и се надяват по време на базара да бъдат събрани средства в тяхна подкрепа. Базарът е отворен и за приятели извън университетската общност, които проявяват интерес и желаят да подкрепят според възможностите си хората с увреждания като посетят базара.

Благотворителният коледен базар ще работи всеки делничен ден от 11 до 15 часа. Щандовете ще бъдат разположени във фоайетата на първия етаж в Машинно-технологичния и в Електротехническия факултет.

Откриването е на 11.12.2017 г. (понеделник) от 12 часа във фоайето на Ректората на ТУ - Варна. Заповядайте!

bwd  Снимка 1/10  fwd