По случай Деня на медиацията – 17 ноември, във Варна се проведе първото в България национално състезание по медиация за студенти. Отборът на Технически университет - Варна в състав: Десислава Стефанова, Диана Добрева, Теодора Тасева, Айсел Асанова и Антоанета Водкаджиева - студенти от 2 и 3 курс от специалност „Социален мениджмънт“ на катедра „Социални и правни науки“ спечели отборен сертификат за отлично представяне и покана да се включи при преференциални условия в обученията на Националния център по медиация – София. Отбора подготви Николинка Пейчева - докторантът в ТУ – Варна, а водещ консултант беше гл. ас. д-р Полина Ставрева – Костадинова от катедра „Социални и правни науки“. Бъдещите социални работници са силно мотивирани и ще продължат подготовката си с поглед към бъдещи състезания и събития в областта на медиацията.

В уникалното за България и Европа състезание участваха 20 отбора от водещи университети от цялата страна, сред които МУ - Варна, ИУ - Варна, ТУ - Варна, ВСУ „Ч. Храбър“, СУ „Св. Кл. Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски, РУ „Ангел Кънчев“, НБУ. Студенти от разнообразни специалности – социален мениджмънт, право, публична администрация, международни отношения и мн. др., решаваха казуси с потребителски и търговски спорове. Участниците влизаха в ролята на медиатори, адвокати и клиенти, показаха умения за преговори и творчески подход при решаването на конфликти с благоприятен изход за всички засегнати страни. Съгласно регламента на състезанието, всяка медиация в състезанието продължава 75 минути – от които 5 организационни, 60 минути медиация и 10 минути обратна връзка.

Състезанието е организирано съвместно от Центъра за медиация към Окръжен и Районен съд - Варна, Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ и Центъра за разрешаване на спорове - София. Наградата за победителите е обучителен курс по медиация.

В заключителната част на първото национално студентско състезание по медиация специални поздрави към участниците отправиха областният управител на Варна - Стоян Пасев, председателят на варненския Общински съвет - Тодор Балабанов, административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Варна, Марин Маринов и Ерна Якова – Павлова, Албена Комитова - управител на Центъра за разрешаване на спорове - София. Водещ на събитието беше Лиляна Савова - председател на УС на Института по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“.

У нас действащи центрове за медиация към съдилищата, освен в столицата и във Варна, има в град Бургас и предстои откриването им в Хасково, Плевен и Пазарджик. Медиацията е съвременен метод за решаване на спорни въпроси без намеса на съда. Основната цел е да се намери взаимоизгодно решение за страните в спора. Професията медиатор е и призвание, тъй като има нелеката задача да търси допирни точки там, където има противоречия.

 

bwd  Снимка 1/12  fwd