В началото на октомври (9 – 11 октомври) в Лисабон се проведе 17-ия Конгрес на Международната Морска Асоциация на Средиземноморието  (International Maritime Association of the Mediterranean -IMAM) . На конгреса участваха изтъкнати учени от Европа, Азия и Южна Америка и бяха представени 155 доклада на учени от 33 страни.

IMAM е доброволна организация, създадена през 1974 г. от институции от шест страни -  България, Гърция, Египет, Италия, Турция  и Югославия и постепенно се разшири до други страни от Западното Средиземноморие. Географията на организацията е много широка. В момента в нея членуват университети и научни институти от 13 страни от Европа и Северна Африка.

Конгресите на Асоциацията имат почти 40 годишна история. Първият конгрес на Международната морска асоциация на източното Средиземноморие (IMAEM – както е било името тогава) е проведен в Истанбул през 1978 г. Следващите конгреси се провеждат на 3 години последователно в Триест (1981), Атина (1984), Варна (1987) и Атина (1990).

След конгреса в Гърция името на Асоциацията е променено в сегашния му вид и от конгреса във Варна (1993) те се провеждат на всеки две години: Дубровник (1995), Истанбул (1997), Иския (2000), Крит (2002), Лисабон (2005) , Варна (2007), Ла Коруня (2013) и Пула (2015).

България е една от учредителките на организацията, чрез Института по корабна хидродинамика и тогавашния директор - проф. Петър Богданов. В момента членове на IMAM от българска страна са: Център по хидро- и аеродинамика към БАН,  Технически университет – Варна и ТО на НТС Варна.  Градът ни има сериозни традиции в организирането на конгреса, като той е бил домакин на 3 от тях - (1987), (1993) и (2007).

На конгреса в Лисабон българските морски научни изследвания получиха своето признание. В рамките на конгреса се проведе специална научна сесия в чест на проф. Петър Колев, чиято дългогодишна научна дейност беше свързана с Асоциацията и той  беше председател на Организационния комитет на Конгреса през 2007 преведен във Варна. В широко посетената сесия бяха включени доклади свързани с научните интереси на проф. Колев и те бяха представени от негови докторанти и сътрудници.

 

Цветанка Петрова – бивш член на катедра “Корабостроене” и докторант на проф. Колев,  представя своя доклад

 

По време на презентиране на докладите. На преден план проф. Йордан Гърбатов от Лисабонския университет, студент на проф. Колев в ТУ- Варна

 

Участниците в сесията в чест на проф. Колев. В средата е проф. Карлос Гуедес Соариш, понастоящем Президент на IMAM

В края на всеки Конгрес се определя домакина на следващия. В началото на годината, Технически университет – Варна кандидатства за организиране на  18-ия конгрес през 2019 година. Наред с нашата кандидатура, бяха депозирани още кандидатурите на:  Атина - чрез National Technical University of Athens и Hellenic Institute of Marine Technology; Генуа - University of Genoa;  Неапол - University of Naples "Federico II”. След проведеното представяне на кандидатурите, Изпълнителният комитет на Асоциацията и в последствие и Общото събрание избраха Варна, за домакин на следващия конгрес на IMAM през 2019 година. Комитетът отличи две от кандидатурите, но предимството на Варна пред Атина беше в:

  • значителните усилия вложени при подготовката на представянето – беше изработен  кратък филм за град Варна, морската индустрия в него и ТУ- Варна;
  • ясното виждане за издателството, което ще публикува материали на конгреса – Taylor & Francis,  което и осигурява реферирането на материалите от конгресите на IMAM в SCOPUS;
  • заявената подкрепа от останалите български членове на IMAM и особено писмото за подкрепа от кмета на Варна г-н Иван Портних.

Конгресът ще се проведе във Варна от 9.09-11.09 2019 година.

Да си пожелаем успешно организиране на 18-ия Конгрес на IMAM и това да допринесе, както за укрепване на имиджа на българската морската наука и нашия университет, така и да даде възможност на по-голям брой колеги да представят своите изследвания на сериозен международен форум.