На заседание на Академичния съвет на ТУ – Варна третокурсникът Димитър Русев, студент от специалност „Индустриален дизайн“ получи награда – грамота и еднократна стипендия от  1000 лв., учредена от Сдружение „Варна Дизайн Форум“ и „Девня Цимент“ АД.

От името на организаторите наградата връчи арх. Христо Топчиев – член на УС на Сдружение „Варна Дизайн Форум“. Първи поздрави младежа ректорът на Технически университет – Варна – проф. дн инж. Росен Василев. Особено удовлетворение от постижението на своя студент изрази и ръководителят на катедра „Индустриален дизайн“ – проф. д-р Пламен Братанов.

 Ректорът на ТУ – Варна - проф. дн инж. Росен Василев и Димитър Русев, 3 курс, спец. „Индустриален дизайн“

Грамоти за участие във финала на конкурса за най-добър студентски проект получиха и други трима възпитаници на катедра „Индустриален дизайн“ – четвъртокурсниците Димитър Любенов, Габриела Гандева и Мартина Попова.

 

На снимката, от ляво надясно: доц. дн Тошко Петров, проф. д-р Пламен Братанов, студентите Димитър Русев, Мартина Попова, Димитър Любенов, Габриела Гандева, проф. дн инж. Росен Василев, арх. Христо Топчиев

Четиримата млади колеги участваха в конкурс за студенти от Варна в областта на дизайна и архитектурата. Състезанието е инициатива на сдружението, проведе се за първи път тази година с подкрепата на девненския завод и Община Варна. По регламент участниците трябва да представят три курсови проекта, по които са работили в съответния университет. Важно условие е и студентите да имат среден успех от следването до момента не по-нисък от мн. добър 5.00.

Главният архитект на Община Варна – Виктор Бузев, беше в състава на седемчленно жури от професионалисти, което оцени проектите. От общо 32 кандидати за стипендията, журито номинира за финала 9 – четирима от тях са бъдещите дизайнери от ТУ – Варна.

 Арх. Христо Топчиев и отличените студенти от ТУ - Варна

 „Проектите на Димитър Русев ни впечатлиха с изключително оригиналните идеи и с това, че работите по един или друг начин кореспондират помежду си, в тях може да се проследи една първоначална обща идея или гледна точка. В този смисъл те вече показват формирането на един специфичен и много интересен индивидуален стил в дизайна“, сподели арх. Топчиев.

 

 

 

 

Вторият варненски студент, отличен със стипендия на Сдружение ВДФ за 2017 година, е бъдещият архитект от ВСУ „Черноризец Храбър“ Анани Янков.