Комисията по академична етика – единственият оторизиран  орган, се произнесе по сигнала, подаден от бившия срещу действащия ректор на ТУ - Варна.

Няма извършени нарушения в дисертационният труд на проф. д-р инж. Росен Василев „Изследване на методите и средствата за повърхностно обработване на материали за дентални импланти“, определи комисията възоснова на извършената проверка и становищата на трима независими експерти.

Етичната комисия е единственият орган, който има право да се произнесе в подобни случаи.

Комисията беше сезирана във връзка със сигнала, подаден до Министерството на образованието и науката от бившия ректор на ТУ – Варна -проф. д-р инж. Овид Фархи, и бившия преподавател във висшето училище - проф. дтн инж. Николай Минчев. Сигналът съдържа обвинения в плагиатство към действащия ректор на ТУ – Варна - проф. д-р инж. Росен Василев.

Преди седмица и самите автори, от които бившият ректор твърди, че е извършено плагиатство, отрекоха това в свои писмени становища.

Становище на
Комисията по академична етика
Становище на
Ректорския съвет на ТУ - Варна