Втората по рода си в България MikroTik Академия бе основана в Технически университет – Варна с подписването на двустранно споразумение на 9 юни 2017г.  между ТУ-Варна и компанията Mikrotīkls SIA. Споразумението е подписано от ректора на ТУ-Варна – проф. д-р инж. Росен Василев, а създаването на академията е по инициатива на доц. д-р инж. Борислав Найденов и доц. д-р инж. Розалина Димова от катедра „Комуникационна техника и технологии“.

Mikrotīkls SIA, известна като MikroTik, е сред бързо развиващите се компании, производители на маршрутизиращо и безжично комуникационно оборудване. Основната дейност на компанията е свързана с осигуряването на най-разнообразни приложения, реализирани чрез операционната система MikroTikRouterOS, както при крайни клиентски устройства, така и във високотехнологични центрове за данни.

Академичната програма на MikroTik е насочена към образователни институции като университети, колежи, технологични училища и др., които предлагат обучение в областта на компютърните мрежи базирано на MikroTik RouterOS.

Основната цел, която си поставя MikroTik Академия при ТУ-Варна е качествено специализирано обучение на студенти в областта на компютърните мрежи, изградени с продукти и решения на MikroTik. Знанията и уменията, придобивани в MikroTik академията, създават предпоставки за успешна реализация на студентите в традиционните телекомуникации и в специализираните области на мрежовите системи за управление на отговорни технологични процеси.Обучението се извършва по учебна програма, която е синхронизирана с изискванията на схемата за MikroTik Certified Network Associate (MTCNA). Обучаващите в MikroTik академията са преподаватели от ТУ-Варна, подготвени и сертифицирани по MTCNA, MTCRE и Academy Trainer програмите на MikroTik.

Занятията се провеждат провеждани в модерни лаборатории, оборудвани със съвременни MikroTik мрежови устройства. Академията предоставя възможност за получаване на международно разпознаваем MTCNA сертификат след полагане на сертификационен изпит.

Сътрудничеството между ТУ-Варна и MikroTik има за цел да подкрепи развитието на специализирани умения и знания на студентите в областта на информационните и комуникационни технологии  чрез съвременна и достъпна учебна програма.

Първото обучение в академията ще стартира в края на тази година. То е предназначено за студенти на ТУ-Варна, без такси за участие и с явяване на сертификационен изпит.