ТУ – Варна е един от 12-те центъра в цяла Европа и единствен в Източна Европа, който осигурява обучение на високо ниво в биомедицинското инженерство. През месец май за втора поредна година в Технически университет - Варна се проведе специализиран курс за обучение на медицински физици на тема "Антропоморфни фантоми". Седемнадесет участници от осем държави се обучаваха ка да моделират и изработят т.нар. фантом на засегнатата от рак гърда, как да го отпечатат на 3D принтер, как да използват тези макети, за да подобрят съществуващата 3D техника за ранна диагностика. Участваха и трима представители на биомедицинската индустрия от „Дженерал Електрик“ и „Барко“.

Модулът, воден от доц. Кристина Близнакова, е акредитиран от Европейския съвет за акредитация по медицинска физика и се счита за изключително полезен за работата на медицинските физици. Обучителната програма е предназначена за повишаване на квалификацията на експерти по медицинска физика и е част от общо 12 модула, разработени от консорциума EUTEMPE-NET (http://eutempe-net.eu/). Консорциумът е естественото продължение на успешно приключилия Европейски проект EUTEMPE-RX (http://eutempe-rx.eu/) по програма FP7 за създаване на Европейска мрежа от центрове за обучение в областта на медицинската физика. Партньори в консорциума са водещи европейски университети и международни организации с постижения в областта на диагностичната и интервенционална радиология. Участието на Технически университет – Варна в консорциума е резултат от научните успехи на екипа с ръководител доц. Близнакова в разработката на антропоморфни фантоми за прецизно изследване на туморни образувания на млечната жлеза. Обучителната програма съдържа лекции, последвани от дискусионни сесии, практическа част и крайна оценка на знанията на участниците. Изнесените презентации на индивидуалните проекти в последния ден от курса показаха, че модулът е постигнал своите цели и всички курсисти заслужено ще получат съответния сертификат за квалификация.

След успешното приключване на интензивния курс, участниците с удоволствие се потопиха в атмосферата на слънчева и красива Варна.

През юли екипът организира във Варна и международно лятно училище за образна диагностика на гърдата, отново под егидата на Технически университет – Варна.