Във връзка с 55-та  годишнина на ТУ - Варна, катедри „Софтуерни и Интернет технологии“ и „Компютърни науки и технологии“, подкрепени от Студентски съвет, организираха в началото на май вътрешноуниверситетска олимпиада по програмиране. В състезанието участваха шест отбора с ръководител ас. инж. Нели Калчева - общо 18 студенти от специалности „Софтуерни и интернет технологии“, „Компютърни системи и технологии“ и магистърската програма „Софтуерно инженерство“.

Предизвикателството за участниците беше да решат шест задачи за три часа като езикът за програмиране е С++.

Първо място спечели отбор return return с капитан инж. Красимир Димитров. На второ място се класираха програмистите от Unsupervised Learners, а трети е отбор Blue Pirates. Наградния фонд за първите три места осигури Факултетът по изчислителна техника и автоматизация на ТУ – Варна, деканът лично поздрави участниците. Фирма „Адастра“ поощри с предметни награди и четвъртия отбор в класирането. Всички студенти получиха сертификат за участие, както и книги и рекламни материали, осигурени от кариерния център на ТУ – Варна.

Студентите, заели първите четири места в класирането, сформираха и трите представителни отбора на ТУ – Варна за 29-та Републиканска студентска олимпиада по програмиране, която ще се проведе на 12 и 13 май т.г. в Русе.

Крайно класиране във вътрешноуниверситетската олимпиада по програмиране:

Първо място: Отбор return return

 1. инж. Красимир Диянов Димитров - магистър, спец. „Софтуерно инженерство“ – капитан
 2. Станислав Филчев Железов - ІІІ курс, спец. КСТ
 3. Явор Драгомиров Василев - ІІІ курс, спец. КСТ

Второ  място: Отбор  Unsupervised Learners

 1. Асен Анатолиев Асенов - IV курс, спец. КСТ– капитан
 2. Александър Росенов Георгиев - І курс, спец. СИТ
 3. Даниел Атанасов Атанасов - І курс, спец. СИТ

Трето място: Отбор  Blue Pirates

 1. Синан Зикри Шабан - І курс, спец. СИТ– капитан
 2. Константин Стефанов Георгиев - ІІ курс, спец. СИТ
 3. Божидар Бориславов Стоянов - І курс, спец. СИТ

Четвърто място: Отбор NULL

 1. Иван Богданов Богданов - ІIІ курс, спец. СИТ - капитан
 2. Никола Веселинов Василев – ІIІ курс, спец. СИТ
 3. Радослав Красимиров Янков - ІІІ курс, спец. КСТ

Пето място: Отбор  Assembler

 1. Милен Атанасов Лефтеров - ІІІ курс, спец. СИТ  - капитан
 2. Никола Иванов Спиров - ІІІ курс, спец. СИТ
 3. Димитър Тодоров Вълков, ІІІ курс, спец. СИТ

Пето място: Отбор  Вортекс

 1. Ахмед Илмаз Рефат - І курс, спец. СИТ- капитан
 2. Петър Тихомиров Ташков - І курс, спец. СИТ
 3. Александър Василев Господинов - І курс, спец. СИТ