Повече от 30 студенти, преподаватели и гости от външни организации се участваха в дискусия под наслов „Закъде пътуваш?“, организирана от Студентски съвет на ТУ - Варна. Темата на срещата беше трафикът на хора с акцент – трафик с цел трудова експлоатация и рисковете при заминаване в чужбина, заради работа. Участниците обсъдиха рисковете и как да предпазим себе си и близките си.

Водещ на дискусията беше Десислава Славова - студентка първи курс от специалност „Софтуерни и интернет технологии“. Деси е член на Студентския съвет и на градския превантивен клуб към Дирекция "Превенции" на Община Варна.

Дискусията е част от едноименната кампания „Закъде пътуваш?“, която се провежда за поредна година във Варна и цели да повиши информираността на младите хора по тази изключително актуална и болезнена социална тема. Организатори са дирекция „Превенции“, местната и Националната комисии за борба с трафика на хора, в партньорство с „Бюрото по труда“, седем варненски гимназии и четири висши училища. В периода 24 – 28 април в гимназиите - партньори се провеждат обучителни сесии по метода „връстници обучават връстници“; ролеви игри – симулации на ситуации; разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали.

Материали от кампанията ще бъдат разпространени на ключови места в града чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Варна, Летище - Варна и Пристанище Варна. Кампанията продължава до 31-ви май.