Уважаеми колеги,

От 5 юни до 8 юни т.г., в Технически университет – Варна, в чест на неговата 55-та годишнина ще се проведе традиционната конференция „Стратегия на качеството в промишлеността и образованието

Организатори на конференцията, освен нашият университет, са редица украински и български административни, научни и академични институции.

Условията за участие в конференцията се съдържат в поместеното „Информационно съобщение“. Заявката за участие може да бъде изтеглена от тук.

Допълнителна информация:

  1. Участието в конференцията на преподаватели, докторанти и служители на ТУ-Варна е безплатно. Докладчиците ще получат сборника в електронен вид (CD) безплатно.
  2. Докладите, в обем до 5 печатни страници, могат да се изнасят и на български език (работни езици: руски, украински, български, допълнителен – английски).