Плакат

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2007-2013
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема BG51PO001-4.3.04 "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение в системата на висшето образование"

 

Филм, снимки и презентация
Филм

Снимки

Презентация


Отзиви
Медии
ТУ-Варна