Епати на записване в ОКС „Магистър“ 2020/2021

Класираните на първи етап на прием в ОКС „Магистър“ следва да заплатят:

  1. Семестриална такса за първи семестър в специалността, в която са класирани;
  2. Такса за комплект документи за записване – 12 лв.

Срок за заплащане на таксите – 19.05.2020

"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД Клон Варна

IBAN: BG 02 IABG 7479 3100 4821 00

BIC: IABGBGSF

Титуляр: Технически университет - Варна

във вносната бележка за "задължено лице" се изписват вашите имена – собствено, бащино и фамилно и ЕГН. За "основание на плащане" се изписва "Семестриална такса за /наименованието на магистърската програма/  и такса за документи".

След като направите плащането е необходимо да изпратите платежното на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След 2.05.2020 можете да заповядате на място в офиса на Кандидатстудентски прием в ТУ – Варна, Машинен факултет /сградата на ректорат/, за да оформим документите Ви за записване като е необходимо да носите:

  • Оригинал и копие на диплома за ОКС Бакалавър;
  • 5 бр. снимки паспортен формат;
  • Медицинско свидетелство, издадено от личен лекар.

 

За повече информация и въпроси можете да се свържете с нас:

Доника Николова-Сотирова
Експерт "КСП"
тел.: 0899 904 989
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

доц. д-р инж. Тодорка Георгиева
Началник "КСП"
тел.: 0878 148 135
e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

инж. Галина Панайотова
Експерт "ККУД"
тел.:052/383 355

 

Класирани на първи етап ОКС Магистър

Име, презиме, фамалия Специалност форма на обучение бр. семестри
18 Адела Динкова Господинова - Станева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
8 Антоанета Димитрова Филева Безопасни и здравословни условия на труд задочна 4 сем
6 Веселен Йоргакиев Иванов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
9 Георги Гочев Гочев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
3 Гергана Пламенова Станчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
2 Димитър Ганчев Димитров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
4 Димитър Златев Джендов Индустриални роботизирани системи и автоматизация задочна 3 сем
19 Женя Никова Георгиев Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
21 Илия Куртев Коев Електротехника задочна 4 сем
13 Магдалена Тодорова Браткова Корабостроене и морска техника задочна 4 сем
1 Марин Василев Димов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
23 Мария Георгиева Баева - Стоянова Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
14 Николай Данаилов Бозушки Компютъризирани технологии в машиностроенето задочна 3 сем
20 Пламен Петров Стефанов Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
11 Свежен Енев Чакъров Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
16 Стефана Кръстева Димитрова - Делева Инженерна екология задочна 3 сем
17 Стефани Неделчева Неделчева Семепроизводство и растителна защита задочна 4 сем
12 Тодор Иванчев Чанков Siemens PLS технологии за управление задочна 3 сем
5 Христина Светлинова Желева Корабостроене и морска техника задочна 4 сем

 

Видео ТУ-Варна

Списък на специалностите в ТУ-Варна

Презентации

Повече информация за специалност:

 

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (АИУКС)

Обучаваща катедра:
Автоматизация на производството

AВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА (AT)

Обучаваща катедра:
Транспортна Техника и Технологии

АГРОНОМСТВО (A)

Обучаваща катедра:
Растениевъдство

БИОМЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА (БМЕ)

Обучаваща катедра:
Електронна техника и микроелектроника

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ)

Обучаваща катедра:
Електротехника и електротехнологии

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (EE)

Обучаваща катедра:
Електроенергетика

ЕЛЕКТРОНИКА (Е)

Обучаваща катедра:
Електронна техника и микроелектроника

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА КОРАБА (ЕОК)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ (EСEO)

Обучаваща катедра:
Електроснабдяване и електрообзавеждане

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И EЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ (ЕТЕТ)

Обучаваща катедра:
Електротехника и електротехнологии

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ (ЗНБА)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН (ИД)

Обучаваща катедра:
Индустриален дизайн

ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (ИМ)

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ (ИЕ)

Обучаваща катедра:
Екология и опазване на околната среда

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

Обучаваща катедра:
Комуникационна техника и технологии

КОМПЮТЪРИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО (КТМ)

Обучаваща катедра:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Обучаваща катедра:
Компютърни науки и технологии

КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ (KMM)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

КОРАБОВОДЕНЕ (K)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

КОРАБОСТРОЕНЕ И МОРСКА ТЕХНИКА (КМТ)

Обучаваща катедра:
Корабостроене, корабни машини и механизми

 

ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (ЛВТ)

Обучаваща катедра:
Корабоводене, управление на транспорта и опазване чистотата на водните пътища

МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (МТТ)

Обучаваща катедра:
Материалознание и технология на материалите

ПРОИЗВОДСТВЕН ИНЖЕНЕРИНГ (ПИ)

Обучаваща катедра:
Технология на машиностроенето и металорежещи машини

 

РОБОТИКА И МЕХАТРОНИКА (РМ)

Обучаваща катедра:
Автоматизация на производството

СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ (СИТ)

Обучаваща катедра:
Софтуерни и интернет технологии

СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ (СМ)

Обучаваща катедра:
Социални и правни науки

ТЕХНОЛОГИЧНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ (ТПИ)

Обучаваща катедра:
Индустриален мениджмънт

ТОПЛОТЕХНИКА И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ (ТИП)

Обучаваща катедра:
Топлотехника

 

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (ТТТ)

Обучаваща катедра:
Транспортна техника и технологии

 

КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ-ВАРНА - специалност ТТТ

ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ