На 30 март 2021 г. се проведе среща между заместник-ректорът по академичния състав и координация на Технически университет – Варна Кирил Киров, експертът от отдел „Кандидатстуденски прием“ Доника Николова-Сотирова, президентът на българската компания "ТУРАЛ С" Гешо Любенов и представители на Държавния аграрен институт в Одеса.

Бяха обсъдени перспективите за по-нататъшно сътрудничество в областта на науката и образованието, и развитието на партньорства между двата университета. Бъдещата дейност ще бъде насочена към разработване на съвместни образователни програми, съвместно участие в академични и изследователски програми, проекти с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

В рамките на срещата беше сключен меморандум за разбирателство между Технически университет – Варна и Държавния аграрен институт в Одеса. Подписването на този документ отваря нови възможности за научно и образователно сътрудничество и перспективи за развитие. Той също така дава добър тласък във взаимноизгоден и ползотворен диалог между България и Украйна.