Днес на церемония в Технически университет – Варна ректорът на университета проф. д-р инж. Венцислав Вълчев връчи дипломите на защитилите ОНС "Доктор". Събитието, което се проведе в ограничен формат при спазване на всички противоепидемични мерки, регистрира успешния финал на обучението и защитата на девет "доктора", чиито дисертационни изследвания се разпростират върху няколко направления в област "Технически науки" и в област "Социални, стопански и правни науки". Успешно защитените дисертационни трудове на новите носители на ОНС"Доктор" са с подчертано приложен принос за развитието на икономиката.

 

 Проф. д-р инж. Вълчев пожела на докторантите успешна реализация и изрази увереността си, че ще останат част от академичната общност на Технически университет – Варна.