Дванадесет студенти от четири държави ще се обучават в Технически университет – Варна през летния семестър по програма „Еразъм“. Заради усложнената епидемиологична обстановка, тяхната подготовка ще продължи да се провежда онлайн, както бе и през зимния семестър.

Надеждите на всички – и обучавани, и обучаващи – са свързани с бъдещо отхлабване на противоепидемичните мерки, което ще позволи на студентите да пристигнат във Варна.

Трима от тях – двама от Испания и един от Полша – продължават обучението си в Технически университет – Варна от зимния семестър.

През летния семестър в катедра „Индустриален мениджмънт“ ще трупат знания четирима студенти от Франция, двама от Испания и двама от Турция.

В катедра „Компютърни науки и технологии“ ще се обучават студенти от Испания и Полша, а турски колега е избрал да развива знанията си в катедра „Електронна техника и микроелектроника“.