Съвременното оборудване бе официално предадено на университета от ръководителя на инженерния център на Siemens България във Варна - инж. Николай Архипов и от инж. Антон Наумов. Включва три стартерни пакета за сервозадвижвания 6SL3200-0AE40-0AA0 SINAMICS V90 PN за двигатели SIMOTICS S-1FL6, които да подпомогнат практическото обучение на студентите.

Дарението съвпадна с 50-ата годишнина от създаването на катедра "Автоматизация на производството" към ТУ - Варна. Ръководителят на катедрата – доц. Никола Николов удостои с благодарствени юбилейни плакети представителите на Siemens.

След дълга пауза ТУ - Варна ще възстанови специалността „Мехатроника“ в учебната си програма. Системите за автоматично управление ще подпомогнат обучението на студентите, които изберат този път на развитие.

„Дарението е поредната стъпка в историята на взаимнополезно сътрудничество и партньорство между Siemens България и Технически университет – Варна. Неслучайно избрахме именно Варна за локация на нашия инженерен център, който разработва и внедрява съвременни технологии за автомобилната индустрия”, заяви инж. Теодор Маринов - ръководител на направление Дигитални индустрии на Siemens България.