30 години членство в ACM

През месец януари се навършиха 30 години от създаването на Българското подразделение на ACM - Асоциация за изчислителна техника (Association for Computing Machinery, NY, USA, www.acm.org) - най-старата и голяма международна организация в компютърната област.
През последните 26 години в Технически университет – Варна е разположен acmbul – първото официално утвърдено подразделение на ACM в Централна и Източна Европа.

Асоциацията обединява около 83 000 IT специалисти. Щабквартирата ѝ се намира в Ню-Йорк. ACM се състои от повече от 170 регионални отделения и 35 специални тематични групи (Special Interest Groups, SIG), в рамките на които се водят и финансират основните дейности - конференции, симпозиуми, семинари, образователни програми, публикуване на научна литература, трудове на конференции, специализирани списания, много от които в областта на компютърните науки са с едни от най-високите в света наукометрични показатели и рейтинги.
АСМ присъжда ежегодно редица награди, като най-известната е Turing Award - считана за Нобеловата награда за достижения в областта на компютърните науки.