Многогодишното партньорство на университета с Ardes.bg - една от водещите компании на пазара с потребителска и бизнес ИТ техника, стана повод за реализацията на проект по оборудване на кабинета по Киберсигурност в Технически университет-Варна.

Активното разработване на темата Киберсигурност в ТУ-Варна започва в началото на 2020г. първоначално с фокус към магистърска програма. В процеса се включват преподаватели от катедра „Софтуерни и Интернет технологии” и през юни Академичният съвет на ТУ-Варна приема учебния план.

Ardes.bg от своя страна, която вече над 20 г. развива успешна дейност в сферата на информационните технологии и чийто собственик и управляващ е бивш възпитаник на учебното заведение, безвъзмездно предостави и обезпечи техническата база на специалността, в която през учебната 2020 – 2021 г. се обучават първите студенти от магистърската програма. Дарението включва десктоп компютри, монитори и периферия Dell, доказан производител на качествена и надеждна компютърна техника.

Официалното откриване на кабинета ще се състои на 04.02.2021 г.

Добрата новина е, че ТУ-Варна ще продължи да развива специалността  „Киберсигурност“ и се очаква тя да се радва на интерес от широката аудитория, както от завършващи бакалавърската си степен студенти, така и от работещи със стаж в различни сфери и йерархични организационни нива, например системни и мрежови администратори, ръководни позиции в ИТ и информационната сигурност, защитата на личните данни, контролни и одитни функции.

Киберсигурността в образователните програми се счита за интердисциплинарна и е сред най-актуалните направления на компютърните науки и технологии, софтуерно инженерство, информационните системи и технологии. Тя присъства в образователните програми на водещите университети в световен мащаб. ТУ-Варна с гордост се нарежда сред малкото български висши училища, предлагащи подготовка по тази перспективна дисциплина, като очакванията са тя бързо да придобие широка популярност и да продължава да се развива.