За периода 24.09. до 09.11.2020г. в Технически университет – Варна се състоя традиционният „Месец на науката“, по време на който бяха проведени четири научни конференции, изложение на успехите на научните колективи, изпълняващи национални и международни проекти и други събития.

Поради ограниченията, свързани с епидемичната обстановка, следните научни конференции:

  • International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA-2020), 24–27.09.2020 год.
  • International Conference Automatics and Informatics’2020, (ICAI-2020), 1-3.10.2020 год.
  • Научна конференция EKO VARNA, “Транспорт, екология - устойчиво развитие”, 8-10.10.2020 год.
  • International Online Conference on Marine Sciences and Technologies, (BlackSea-2020), 28-29.10.2020 год.

бяха проведени неприсъствено, посредством възможностите на съвременните Интернет технологии.

         На 12.10.2020г., присъствено беше открита изложбата-конкурс „Научни постижения на звената на ТУ-Варна“, на която участваха, колективи от Научноизследователския  институт (НИИ), Машинно-Технологичен Факултет (МТФ), Корабостроителен Факултет (КФ), Електротехнически Факултет (ЕФ), Факултет по Изчислителна Техника и Автоматизация (ФИТА) и Добруджанския технологичен колеж (ДТК).

         Класирането на проектите, участвали в конкурса, беше извършено на две нива, по критерии приети от Централната конкурсна комисия (ЦКК): в основните звена от факултетните конкурсни комисии (ФКК) и съветите на НИИ и ДТК за определяне на най-добрия проект на звеното и от жури (ЦКК и директора на НИИ) за класиране на основните звена, според качеството и представянето на разработките.

Резултати от класирането:

- Класиране на звената:

  • I място – Електротехнически факултет (ЕФ);
  • II място – Факултет по изчислителна техника и автоматизация (ФИТА);
  • III място – Машинно-технологичен факултет (МТФ);

На факултетите класирали се на трите призови места ще бъдат връчени отличителни плакети, а на Електротехническия факултет, класиран на първо място и преходната награда - бронзова статуетка „Златна сова“, символ на мъдростта и знанието.

- Проекти, класиране на първо място в основните звена:

Научноизследователски институт

„Изследване на възможностите за развитие на интелигентни интерфейси човек-машина, в посока разпознаване на рискови когнитивни и емоционални състояния“ с ръководител проф. д-р инж. Тодор Димитров Ганчев.

Електротехнически факултет

„Изследване и диагностика на електроизолационни системи и електрически съоръжения “ с ръководител гл.ас.д-р инж. Милена Димитрова Иванова.

Факултет по изчислителна техника и автоматизация

„Изследване на качеството на услугите при безжични технологии за Internet of Things“ с ръководител доц. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева.

Машинно-технологичен факултет

„Изследване на възможностите за изграждане и управление на гъвкави малки и средни предприятия в България“ с ръководител доц. д-р инж. Красимира Атанасова Димитрова.

Корабостроителен факултет

„Изследване на морските отпадъци по Българското черноморско крайбрежие“ с ръководител доц. д-р Даниела Симеонова Тонева – Жейнова.

Добруджанския технологичен колеж

„Перспективни направления за оптимизиране на процеси в растениевъдството и земеделските технологии“ с ръководител гл.ас.д-р инж. Десислава Палчева Михайлова.

В категорията Международен проект, е отличен проектът DYNAMIC - Towards responsive engineering curricula through Еuropeanisation of dual higher education in sectors of Innovation & Smart Specialisation“, 2017-2021, Еразъм+, с ръководител доц. д-р инж. Галина Илиева Илиева.

Колективите на класираните проекти ще получат почетни грамоти.

Наградите ще бъдат връчени на официално присъствено мероприятие.

Централна конкурсна комисия