Днес, 20.10.2020г. гост на ТУ-Варна беше г-н Даниел Парушев-  председател на НПСС. В работна среща с ректора на ТУ-Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев, на която присъства и председателя на СС при ТУ-Варна- г-ца Камелия Йорданова, бяха обсъждани важни въпроси, пряко касаещи студентите, като организацията на учебния процес, условията в общежитията и най- вече начина на продължаване на работа в университета в условията на глобална пандемия от COVID-19. Г-н Парушев се запозна отблизо с мерките, които се прилагат в университета за ограничаване разпространението на вируса и със задоволство отбеляза, че по негови впечатления ТУ-Варна се нарежда сред университетите, които се опитват най- стриктно да следват предписанията и да налагат препоръчителните мерки. Гостът се запозна и с проекта за реновация на Блок 15 на студентските общежития и разгледа част от лабораторната база на Техническия университет.

Срещата премина в конструктивен дух на партньорство и взаимна подкрепа.