Традиционно в началото на Месеца на науката в ТУ-Варна беше открита изложба-постери, която представя научните проекти, финансирани целево от университета през последната година. "Изключително ми е приятно - и е  насърчително за всички нас, да отбележа участието на много млади колеги тази година в реализирането на проектите", каза при откриването на експозицията професор Тодор Ганчев - заместник-ректор "Научна дейност" на ТУ-Варна. Кои са най-добрите проекти и кое научно звено ще получи преходния приз "Криле на науката", ще стане ясно на 7 ноември. 

В конкурса "Постижения на научните звена на ТУ-Варна" тази година участват общо 43 проекта. Със 7 проекта участва Научноизследователският институт към ТУ-Варна,  по 10 проекта представят три от факултетите - МТФ, ЕФ и ФИТА, 4 са разработките на Корабостроителния факултет и 2 на Добруджанския технологичен колеж.

Общото вътрешно финансиране за наука тази година възлиза на 148 хиляди лева. Най-голям дял от субсидията - 108 000 лв. е за научни проекти; проекти в помощ на докторанти са подкрепени с 25 000лв., а с 15 хиляди лева е финансирана клубната дейност - 15 000лв.

Проектите ще бъдат оценени от научно жури, в което участват членовете на Централната конкурсна комисия и директорът на НИИ. Председател на централната конкурсна комисия е проф. д-р инж. Т. Ганчев - зам.-ректор НД, зам.-председател е доц. д-р инж. И. Иванов - р-л сектор "Вътрешни конкурси", А ЧЛЕНОВЕ - доц. д-р инж. Р. Христов - зам.-декан на МТФ по НДКР, доц. д-р инж. А. Симеонова - зам.-декан на КФ по НДКР, доц. д-р инж. Пл. Парушев - представител на ЕФ; доц. д-р инж. М. Карова - зам. -декан на ФИТА по НДКР, доц. д-р инж. Кр. Богданов - представител на Колеж в структурата на ТУ-Варна, доц. д-р инж. Св. Стоянов - директор на ДТК - Добрич, доц. д-р Мария Дочева - директор на ДЕПОС.

В края на месец септември на международното изложение "Хемус 2020" бяха представени три проекта -  два от тях участват в конкурса: НП5/2019 „Изследване качеството на услугите при безжична технология за Internet of Things“ – с ръководител доц. д-р инж. Венета Алексиева и НП4/2019 „Изграждане и изследване на мрежова фотоволтаична система“ с ръководител доц. д-р инж. Майк Щреблау.