Традиционно и тази година октомври е месец на науката във Варна, въпреки усложнената епидемична обстановка. Научните форуми, планирани за този месец, успешно съчетават присъствена и онлайн форма на провеждане и в този хибриден вид позволяват на учени не само от България, но и от всички континенти да продължат така необходимия за академичното развитие обмен на идеи и информация по десетки научни проблеми. Месецът на науката във Варна се провежда ежегодно по инициатива на Съюза на учените – Варна (СУ-Варна) съвместно с всички университети и изследователски институти в морската столица.

В Технически университет – Варна събитията стартираха още в края на месец септември с провеждането на втората международна научна конференция „Биомедицински иновации и приложения“ (International Conference on Biomedical Innovations and Applications  - BIA 2020). В периода 08-10.10.2020г. в хибриден формат се проведе и 26-то издание на Научно-техническата конференция с международно участие „Транспорт, екология и устойчиво развитие -  ЕКО-Варна 2020“.

На 12.10.2020г., понеделник от 10 часа във фоайето на Нов учебен корпус в ТУ-Варна ще бъде открита традиционната – осма по ред, изложба-конкурс „Научни постижения на звената в ТУ-Варна“. Тази година в конкурса участват повече от 35 научни проекта. Постерите, които представят конкурсните проекти, можете да разгледате тук. На 7.11.2020г. ще бъдат обявени резултатите, кои са проектите-победители и ще бъде връчен преходният приз „Криле на науката“.

На 30.10.2020г. ще се проведе заключителната конференция на СУ-Варна „Месец на науката – Варна 2020“ под традиционния наслов „Науката в служба на обществото“.

Част от програмата на месеца на науката е и третата педагогическа  конференция „Клъстери и иновации в образованието“. Форумът ще се проведе на 30.10. и 01.11.2020г. в ТУ-Варна и е организиран съвместно от университета и Регионално управление на образованието – Варна.