За пореден път от 30.09 до 3.10.2020г. се състоя Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България. „Въпреки пандемията тази година в изложението участват 90 фирми от Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Азия“, каза вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов по време на откриването на 14-oто издание на форума, което се проведе под егидата на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. От своя страна, в приветствието си държавният глава Румен Радев заяви: "За мен е чест и удоволствие да открия най-голямото изложение на отбранителната индустрия, което тази година отбелязва 25 години". ХЕМУС се провежда през година и е най-голямото българско изложение за отбранителна техника, продукти и услуги, което вече 25 години гради история, традиции и успехи. Форума е основно ориентиран към укрепване на националната сигурност в нейните различни съставни части,  както и към развитие на потенциала на българската отбранителна индустрия. Изложение „Хемус” е насочено към всички български и чуждестранни лица (физически и юридически), както и организации с нестопанска цел, които осъществяват научно - изследователска, производствена и търговска дейност в областта на отбранителната техника, както и в направленията антитероризъм и сигурност.

Тематичната насоченост  на изложението тази година беше отбрана, антитероризъм и сигурност със специален акцент върху направленията кибернетична сигурност,  гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация, следене и реагиране, както и образователни продукти и услуги в предметната област.

ТУ-Варна участва в ХЕМУС 2020 с няколко разработки, сред които:

  1. Прототипна Li-Fi мрежа разработка на лаборатория по „Компютърни мрежи“ към катедра „Компютърни науки и технологии“ по проект НП5/2019 „Изследване качеството на услугите при безжични технологии за Internet of things“ при Технически университет – Варна. Прототипната мрежа се състои от LED лампа която е свързана с източника на данни чрез програмируем предавател и приемник, който с помощта на фотодиод прочита предаваните данни. Комуникацията между източника и приемника се осъществява безжично в спектъра на видимата светлина. Може да намери приложение в сфери като: здравеопазване, образование, търговия на дребно, авиация, изложбена индустрия, добив на нефт и газ.

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Венета Алексиева

Работен колектив:

доц. д-р инж. Христо Георгиев Вълчанов
ас. инж. Айдън Мехмед Хъкъ, докторант
ас. инж. Диян Желев Динев, докторант

КНТ, ФИТА
КНТ,  ФИТА
КНТ,  ФИТА 

  1. Електромотоциклет, разработен по проект НП18/2017„Електрическо задвижване на мотоциклет”, към катедра „Теоретична и измервателна електротехника“ към Техничеки Университет - Варна. Представен бе рекламен видоеклип на електрическия мотоциклет разработен от екипа на НП18/2017, техническите му характеристики и съвременен външен вид. Наблегнато бе на видът на задвижвашия двигател, както и на технологията за съхраняване на електроенергия. Електромоторът е един от първите двуколесни електрически превозни средства разработени изцяло във висше учебно заведение в България. Малката му мощност (5kW) се компенсира от развивания максимален въртящ момент(38 N.m) и пробег 50 км в градски условия.

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Марин Маринов.

Работен колектив:

Доц. д-р инж. Майк Юрген Щреблау
Ас. инж. Радко Стоянов Стоянов
Ас. д-р инж. Орлин Пламенов Станчев
Ас. д-р инж. Радостин Димитров Димитров
Ас. д-р инж. Веселин Тодоров Михайлов
инж. Георги Димитров Желев – докторант
инж. Марин Тодоров Маринов – докторант
Борис Бойков Борисов
Ивелин Бисеров Иванов
ЕТЕТ, ЕФ
ТИЕ, ЕФ
ЕТМ, ФИТА
ТТТ, МТФ
ТТТ, МТФ
ЕТЕТ, ЕФ
ЕТЕТ, ЕФ
курс 4, спец. ВЕИ, ЕФ
курс 4, спец. ЕТ, ЕФ
  1. Фотоволтаична система, разработена по проект НП4/2019 „Изграждане и изследване на мрежова фотоволтаична система“ към катердра „Електротехника и електротехнологии“ към Технически Университет – Варна. ТУ-Варна е един от пионерите в изследването на Фотоволтаични ситеми в страната и продължава да потдържа лидерските си позиции с ежегодни нови разработки в областта. Представеният проект има за цел да направи осветлението в една от лабораториите на университета автономно, както и да следи слънчевия ресурс на територията на града.

Ръководител на проекта: доц. д-р инж. Майк Щреблау

Работен колектив:

доц. д-р инж. Бохос Рупен Апрахамян
доц. д-р инж. Мария Иванова Маринова
гл. ас. д-р инж. Татяна Маринова Димова
ас. инж. Янита Стоянова Славова
инж. Георги Димитров Желев
инж. Марин Тодоров Маринов, докторант
Йордан Атанасов Йоргов
Андриян Цветелинов Тошев
Павел Миленов Павлов
Валентин Мирославов Йотов
Георги Даниелов Иванов
ЕТЕТ, ЕФ
ЕТЕТ, ЕФ
ЕТЕТ, ЕФ
ЕТЕТ, ЕФ
техник ЕТЕТ, ЕФ
докторант ЕТЕТ, ЕФ
курс 3, спец. ЕТВЕИ, ЕФ
курс 3, спец. ЕТВЕИ, ЕФ
курс 3, спец. ЕТВЕИ, ЕФ
курс 3, спец. ЕТВЕИ, ЕФ
курс 3, спец. ЕТВЕИ, ЕФ

По думите на ас. д-р инж. Айдън Хъкъ, присъствал на форума като представител на ТУ-Варна: „Международната изложба ХЕМУС, провеждана в Пловдив предоставя възможност на изследователи и разработчици от различни области да открият допирни точки в работата, като концентрацията е основно във военното направление. Смятам, че на тази изложба видяхме различни реализации на прототипи и разработени решения, които са пряко предназначени за военната дейност, както и такива които могат да бъдат модифицирани за нея. Технически университет – Варна представи разработки, които не са пряко свързани с военната работа, но те могат да бъдат модифицирани за това. Смятам, че участието ни в международната изложба ХЕМУС-2020 ще мотивира бъдещи разработки за следващото изложение.“

Вторият представител на ТУ-Варна инж. Марин Т. Маринов, допълни: „Международната изложба HEMUS е събитие със 25 годишна традиция. Смятам, че редовното участие на ТУ-Варна е важно както за имиджа на университета, така и за създаване на нови връзки с водещи фирми в областта на Телекомуникациите, Корабостроенето, Роботиката, Транспорта и др. При добро наше представяне и предвид международния статут на изложбата, би могъл да се подобри притокът на чуждестранни студенти в университета. Представените от ТУ-Варна разработки показват стремежа на университета да разработва и тества нови технологии. Някои от представителите на изложението изявиха желание за съвместна работа с ТУ-Варна по разработки, подходящи за тематиката на изложбата, както и споделиха за съществуването на европейски програми с цел подпомагане на такива разработки. Смятам, че би било добре екипи от специалисти от ТУ-Варна, при възможност да се включват в тези разработки, тъй като всяка една иновация, която ТУ-Варна може да предложи, във военното инженерство е иновация и в цивилното инженерство.“